Základní údaje

BIELSKA FABRYKA DŻWIGÓW BEFARD SP. Z O.O.

Address:
Ul. Cieszyńska 365
43-382, Bielsko - Biała
Poland
ID.NO.:  
Phone: +48-338219692
+48-608543342
Location:PAV V / 010

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09 Building machines

Product categorie: 09.04.01 Tower cranes