Základní údaje

Berner spol. s r.o.

Address:
Jinonická 80
158 00, Praha 5
Czech Republic
ID.NO.: 62582771
Phone: +420-225390664

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.14 Products of building chemistry