Základní údaje

AUTO-TRUCKS SRL

Address:

600015, Bacău City
Romania
ID.NO.:  
Phone: +40-740154631
WWW:  
Location:PAV V / 112

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09 Building machines