Základní údaje

WM Profi s.r.o.

Address:
Veslařská 142
637 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 26299704
Phone: +420-608730412
Location:PAV P / 132
Trade fair: Mobitex

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 71.07.01 Electrical appliances