Základní údaje

VOBMAT.CZ s. r. o.

Address:
Za Podjezdem 481/15
790 01, Jeseník
Czech Republic
ID.NO.: 06764231
Phone: +420-731110515
Location:PAV P / 092
Trade fair: Stavební veletrhy Brno

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 03.16.01 Drying-out damp masonry