Základní údaje

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací

Address:
Univerzitní 2431
760 01, Zlín
Czech Republic
ID.NO.: 70883521
Phone: +420-576036405
Location: 
Trade fair: Mobitex