Základní údaje

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, ateliér Produktový design a ateliér Design keramiky

Adresse:
Pasteurova 9
400 01, Ústí nad Labem
Tschechische Republik
ID-Nr.: 44555601
Telefon: +420-417571931
Standort: 
Messe: Mobitex