Základní údaje

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, ateliér Produktový design a ateliér Design keramiky

Address:
Pasteurova 9
400 01, Ústí nad Labem
Czech Republic
ID.NO.: 44555601
Phone: +420-417571931
Location: 
Trade fair: Mobitex