Základní údaje

TIMBERIANT s.r.o.

Address:
Cihlářská 448
284 03, Kutná Hora
Czech Republic
ID.NO.:  
Phone: +420-702022223
Location:PAV P / 010
Trade fair: Mobitex

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories