Countries and regions
Areas
Trade fairs

Exhibitors by category Structure realization:

A T R I U M , s. r. o.

PAV P / 083

Trade fair: Stavební veletrhy Brno

CERAMIC HOUSES EU

PAV P / 105

Healthy and energy-efficient living, custom-made and built within 3 days ...

Trade fair: Stavební veletrhy Brno

CJ BLOK Sp. z o.o., organizační složka

PAV P / 067

Trade fair: Stavební veletrhy Brno

ČESKOSLOVENSKÁ ASOCIACE PREFABRIKACE A MODULÁRNÍ VÝSTAVBY, z.s.

PAV P / F005

Trade fair: Festival architektury

EKOCIS, spol. s r.o.

PAV P / 060A

Trade fair: Stavební veletrhy Brno

emter s.r.o.

PAV P / F28C

Trade fair: Festival architektury

Estetico New Era s.r.o.

PAV P / F025

Vývoj a vlastní výroba modulárních staveb pro bydlení, rekreaci a gastronomii ...

Trade fair: Festival architektury

Evo House project s.r.o.

PAV P / 090

Trade fair: Stavební veletrhy Brno

FLEXIPAL a.s.

Trade fair: Festival architektury

FUBIPOD

PAV P / 106

Trade fair: Stavební veletrhy Brno

Product categorie Structure realization