Základní údaje

Sigma Sp. z o.o.

Address:
Składowa 7
38-400, Krosno
Poland
ID.NO.:  
Phone: +48-134321361
Location:PAV P / 094
Trade fair: Stavební veletrhy Brno

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.13.04.07 Concrete fence posts and plinths