Základní údaje

NEXTWOOD

Address:
K Terminálu 687/2
619 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 41605403
Phone: +420-516101101
Location:PAV P / 098
Trade fair: Stavební veletrhy Brno

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 16.02 Garden structures

Product categorie: 16.02.05 Garden fences, railings, columns

Product categorie: 16.02.11 Terraces