Základní údaje

Mobile Hut, s.r.o.

Address:
M. Horákové 75/105
160 00, Praha 6 - Letná
Czech Republic
ID.NO.: 01984349
Phone: +420-777803211
Location:PAV P / F001
Trade fair: Festival architektury

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02 Structure realization

Product categorie: 17 Festival architektury