Základní údaje

KERAMICKÉ DOMY s.r.o.

Address:
Hybešova 29
602 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 09706836
Phone: +420-730167359
Location:PAV P / 082
Trade fair: Stavební veletrhy Brno

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02 Structure realization

Exhibitor's represented companies

CERAMIC HOUSES EU

  • Slovakia