Základní údaje

Karlen

Address:
Mathonova
613 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 04622162
Phone: +420-777297235
Location:PAV P / 007
Trade fair: Mobitex

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories