Základní údaje

JM Optik s.r.o.

Address:
Mlýnská 59
271 01, Ruda
Czech Republic
ID.NO.: 07868804
Phone: +420-725999129
Location:PAV P / F095
Trade fair: Festival architektury

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02 Structure realization

Product categorie: 17 Festival architektury