Základní údaje

HAMROZI s.r.o.

Address:
Polní 411
739 61, Třinec
Czech Republic
ID.NO.: 25842544
Phone: +420-558746838
Location:PAV P / 074D
Trade fair: Stavební veletrhy Brno

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02 Structure realization

Product categorie: 03 Construction trades and technologies