Základní údaje

GlassRock insulation company S.A.E.

Address:
28, Road 265, New Maadi
11435, Cairo
Egypt
ID.NO.: 31780
Phone: +20-225172029
Location:PAV P / 049
Trade fair: Stavební veletrhy Brno

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 05.02.02 Fibrous heat insulating materials

Product categorie: 05.02.02.01 Products from glass fibres

Product categorie: 05.02.02.02 Products from mineral fibres

Product categorie: 05.02.02.03 Products from organic fibres