Základní údaje

FenStar s.r.o.

Address:
Fenstarová 1
684 01, Hodějice
Czech Republic
ID.NO.: 47917270
Phone: +420-544146111
+420-544146846
Location:PAV P / 031
Trade fair: Stavební veletrhy Brno

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04 Building materials and products