Základní údaje

Evo House project s.r.o.

Address:
Nové Sady 988/2
602 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 05905818
Phone: +420-732942473
Location:PAV P / 090
Trade fair: Stavební veletrhy Brno

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02 Structure realization