Základní údaje

Columbus Energy a.s.

Address:
Karolíny Světlé
628 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 17388732
Phone: +420-705631520
Location:PAV P / 094A
Trade fair: Stavební veletrhy Brno

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 63.05 Alternative el. power sources