Základní údaje

ČEZ, a.s.

Address:
Duhová 2/1444
140 53, Praha 4
Czech Republic
ID.NO.: 45274649
Phone: +420-211041111
WWW: www.cez.cz
Location:PAV P / 043
Trade fair: Stavební veletrhy Brno

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories