Základní údaje

Cech topenářů a instalatérů České republiky z. s.

Address:
Hudcova 424/56b
621 00, Brno - Medlánky
Czech Republic
ID.NO.: 44991771
Phone: +420-541120565
Location:PAV P / 037
Trade fair: Stavební veletrhy Brno

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories