Základní údaje

BUILDIGO s.r.o.

Address:
Cyrilská 508/7
602 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 07898134
Phone: +420-770127968
Location:PAV P / F010
Trade fair: Festival architektury

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 Festival architektury

Product categorie: 20 WOODEN BUILDINGS