Základní údaje

Atmosan Czech s.r.o.

Address:
Bartoškova 1411/20
140 00, Praha 4 – Nusle
Czech Republic
ID.NO.: 10864512
Phone: +420-774711213
Location:PAV P / 071
Trade fair: Stavební veletrhy Brno

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 03 Construction trades and technologies

Product categorie: 40 Heating technology