Základní údaje

ASIO NEW, spol. s r.o.

Address:
Kšírova 552/45
619 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 29303125
Phone: +420-548428111
+420-548428110
Location:PAV P / F013
Trade fair: Festival architektury

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 17 Festival architektury