Základní údaje

ARS System s.r.o.

Address:
č. p. 140
696 76, Louka
Czech Republic
ID.NO.: 06836518
Phone: +420-777925250
+420-777192314
Location:PAV P / 154A
Trade fair: Stavební veletrhy Brno

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04 Building materials and products