Základní údaje

Apis - zateplování oken, s.r.o.

Address:
Bílany 107
767 01, Kroměříž
Czech Republic
ID.NO.: 26883619
Phone:
+420-800100307
Location:PAV P / 131A
Trade fair: Stavební veletrhy Brno

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 03 Construction trades and technologies