Základní údaje

A T R I U M , s. r. o.

Address:
Strakonická 1056
341 01, Horažďovice
Czech Republic
ID.NO.: 49454960
Phone: +420-376512087
Location:PAV P / 083
Trade fair: Stavební veletrhy Brno

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02 Structure realization

Product categorie: 20 WOODEN BUILDINGS