CZ

AMD Konstrukt s.r.o.

Adresa:
č. p. 38
538 21 Křižanovice
Česká republika
IČO:
27460550
Telefon:
+420-469679024
+420-607117181
Umístění:
VP Z1 / 017
Veletrh:
Biomasa
Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.

Profil

Česká firma vyrábějící profesionální štěpkovače MAXIM, mobilní i stacionární a další dřevozpracující techniku jako odkorňovače, štípače dřeva, dopravníky a redlery.

Značky vystavovatele

MAXIM

www.stepkovace.cz

60 Stroje a zařízení pro produkci a základní zpracování biomasy ze zemědělské a lesnické činnosti