Katalog bude zpřístupněn dne 19. 3. 2020 i-Katalog předchozího ročníku

Biomasa

Biomasa

31. 3. - 4. 4. 2020

Profil

Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví.

Obory zastoupené na veletrhu

 • 59 Zdroje biomasy pro energetické využití
  • 59.01 Energeticky využitelné plodiny
  • 59.02 Lesní biomasa pro energetické využití
  • 59.03 Energeticky využitelná odpadní biomasa
  • 59.99 Zdroje biomasy pro energetické využití jiné
 • 60 Stroje a zařízení pro produkci a základní zpracování biomasy ze zemědělské a lesnické činnosti
  • 60.01 Stroje a zařízení pro úpravu a zpracování biomasy
  • 60.02 Stroje a zařízení pro výrobu pelet a briket z biomasy
  • 60.03 Speciální stroje a zařízení pro dopravu, manipulaci a skladování biopaliv
  • 60.99 Stroje a zařízení pro produkci a základní zpracování biomasy ze zemědělské a lesnické činnosti jiné
 • 61 Suché termochemické konverze - spalování
  • 61.01 Stroje a zařízení pro výrobu tuhých biopaliv
  • 61.02 Stroje a zařízení pro energetické transformace biomasy přímým spalováním
  • 61.99 Stroje a zařízení pro energetické transformace biomasy spalováním jiné
 • 62 Anaerobní bioplynové energetické transformace
  • 62.01 Stroje a zařízení pro výrobu bioplynu z tekutých substrátů
  • 62.02 Stroje a zařízení pro výrobu bioplynu z netekutých substrátů
  • 62.03 Stroje a zařízení pro energetickou transformaci bioplynu
  • 62.04 Projekty a realizace bioplynových stanic
  • 62.99 Anaerobní bioplynové energetické transformace jiné
 • 63 Aerobní transformace zbytkové biomasy
  • 63.01 Stroje a zařízení pro výrobu kompostu
  • 63.99 Stroje a zařízení pro materiálové transformace biomasy jiné
 • 64 Motorová biopaliva
  • 64.01 Tekutá motorová biopaliva
  • 64.02 Plynná motorová biopaliva
  • 64.03 Technologie, stroje a zařízení na výrobu motorových biopaliv
 • 65 Věda a výzkum
 • 66 Instituce, asociace, organizace
 • 67 Poradenství v oblasti energetického využití biomasy
 • 68 Pojištění, finanční a bankovní služby v oblasti energetického využití biomasy
 • 69 Vydavatelství a literatura

Základní údaje

Název:
Biomasa

Datum konání:
31. 3. - 4. 4. 2020

Místo konání:
Brno - výstaviště

Pořadatel:
Veletrhy Brno, a.s.

Webové stránky:
https://www.bvv.cz/biomasa/