Základní údaje

ADMONTER Holzindustrie AG

Address:
Sagestrasse 539
8911, Admont
Austria
ID.NO.:  
Phone: +420-607253803
Location:PAV V / 061

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 01.02 Architectural designs and studies