Základní údaje

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Adresa:
Přátelství 815
104 00, Praha 10 - Uhříněves
Česká republika
IČO: 00027014
Telefon: +420-267009650
Umístění:PAV P / 017

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Obory vystavovatele

Obor: 01 Skot

Obor: 02 Prasata

Obor: 03 Ovce a kozy

Obor: 04 Koně