Základní údaje

Timac Agro Czech s.r.o.

Address:
U nákladového nádraží 3147/8a, Strašnice
130 00, Praha 3
Czech Republic
ID.NO.: 26981939
Phone:
Location:PAV P / 012

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 12.05 Mineral, vitamin and energy supplements