Základní údaje

Svaz chovatelů českého strakatého skotu, z.s.

Address:
č. p. 193
592 33, Radešínská Svratka
Czech Republic
ID.NO.: 00571750
Phone: +420-566620917
Location:PAV P / 047

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 01.02 Czech Spotted Cattle

Exhibitor's represented companies

CATTLE MARKET s.r.o.

  • Czech Republic