Základní údaje

Profi Press s.r.o.

Address:
Jana Masaryka 2559/56b
120 00, Praha 2 - Vinohrady
Czech Republic
ID.NO.: 27098508
Phone: +420-277001600

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 21.06 Professional literature