Základní údaje

M.W.M. Sp. z o. o.

Address:
Dragany 24B
23-145, Wysokie
Poland
ID.NO.: 7133084175
Phone: +48-535948544
Location:PAV P / 089

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Trade in feed materials.

Exhibitor's product categories

Product categorie: 12 Feeds and dietetics