Základní údaje

LAKTOS, a.s.

Address:
Nová cesta 17
140 00, Praha
Czech Republic
ID.NO.: 26460726
Phone: +420-220407111
Location:PAV P / 090

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 12 Feeds and dietetics