Základní údaje

GENSEMEX, a.s.

Address:
Zarybník 516
594 42, Měřín
Czech Republic
ID.NO.: 25338153
Phone: +420-602322267
Location:PAV P / 014

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 01 Cattle