Základní údaje

BIO-GEN Sp. z o.o.

Adresse:
ul.1 Maja 26
46-100, Namyslow
Polen
ID-Nr.:  
Telefon: +48-774455904
Standort:PAV P / 055

Die Firma befindet sich am Stand:

Marián Krajíček

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers

Produktkategorie: 12 Futtermittel und Diäthetik