Základní údaje

TERRAEXIM-AGROIMPEX Sp. z o.o.

Adresa:
ul. Przemyslowa 20
62-070, Dopiewo
Polsko
IČO:  
Telefon: +48-618754233
Umístění:PAV P / 017

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Společnost TerraExim – Agroimpex Sp. z o.o. dodává farmářům zařízení na chov zvířat. Naším cílem je poskytovat zemědělcům odborné poradenství, projektovat technologické celky a dodávat zařízení do vepřínů.