Základní údaje

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z.s.

Adresa:
Hlavní 99
753 56, Opatovice
Česká republika
IČO: 26519836
Telefon: +420-773899716
Umístění:PAV G1 / 044

Firma vystavuje na stánku:

Marek Linger

Profil

PSNV-CZ byla založena 8. 12. 2000 v Praze jako součást evropských společností nástavkových včelařů. Pracovní společnost sdružuje aktivní včelaře, kterým nejsou lhostejné širší souvislosti včelařství, opylování, ekologie, kondice a zdravotního stavu včelstev a kteří chtějí přispět svou rukou k dílu. Svojí jednoduchou organizační strukturou umožňuje vytvářet týmy odborníků a zájemců o nejrůznější aspekty chovu včel a dává jim prostor pro samostatnou práci. Společnost zajišťuje kontakty a setkávání se zahraničními včelařskými odborníky a zprostředkuje svým členům nové poznatky ze včelařského světa.

Z původně úzce zaměřené skupiny chovatelů včel v Langstrothových úlech se během let stalo široké společenství včelařů, které spojuje jak moderní technologie včelaření v různých typech nástavkových úlů, tak i spolupráce při řešení širších a obecnějších problémů současného chovu včel.

Obory vystavovatele

Obor: 07 Včely