Základní údaje

Česká pojišťovna a.s.

Address:
Spálená 75/16
113 04, Praha 1
Czech Republic
ID.NO.: 45272956
Phone: +420-241114114
Location:PAV P / 039

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 21.07 Financing, insurance