Základní údaje

Bio Hydroponic Technology, SE

Address:
Na dolinách 1272/41
140 00, Praha 4
Czech Republic
ID.NO.: 02894190
Phone: +420-234035301
Location:VP P / 002

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 12.01 Fodders and feed mixtures