Základní údaje

AGROFEED Ltd.

Address:
Dunakapu square 10
9022, Győr
Hungary
ID.NO.:  
Phone: +36-96999438
Location:PAV P / 048

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 12 Feeds and dietetics