Katalog bude zpřístupněn dne 2. 5. 2019 i-Katalog předchozího ročníku

Animal TECH 2019

Animal TECH 2019

12. - 15. 5. 2019

Profil

ANIMAL TECH se v roce 2019 bude konat společně s Národní výstavou hospodářských zvířat a Národní výstavou myslivosti. Tento komplex veletrhů byl vytvořen ve spolupráci s partnery a spoluorganizátory - profesními asociacemi, státní správou, samosprávou a odborným školstvím - a také podle poptávky firem z oblasti strojů a technologií pro živočišnou výrobu. Od ročníku 2019 dochází k přesunu technologií pro chov hospodářských zvířat z veletrhu TECHAGRO k veletrhu ANIMAL TECH, který se bude konat od neděle do středy. Toto uspořádání přispívá k větší odbornosti a umožňuje konat šampionáty hospodářských zvířat v pracovní dny. Nosnými tématy veletrhu jsou chovatelství, genetika, veterinární lékařství, technologie a zemědělská technika pro živočišnou výrobu. Veletrh je určen především odborníkům - chovatelům, zootechnikům, zemědělcům a veterinárním lékařům.

Obory zastoupené na veletrhu

 • 01 Skot
  • 01.01 Skot holštýnský
   • 01.01.01 Jalovice
   • 01.01.02 Krávy na 1. laktaci
   • 01.01.03 Krávy na 2. a vyšší laktaci
   • 01.01.04 Telata
  • 01.02 Skot český strakatý
   • 01.02.01 Jalovice
   • 01.02.02 Krávy na 1. laktaci
   • 01.02.03 Krávy na 2. a vyšší laktaci
   • 01.02.04 Telata
   • 01.02.05 Český strakatý skot - oddíl masná zvířata
  • 01.03 Masný skot
   • 01.03.01 Aberdeen Angus
   • 01.03.02 Belgické modro-bílé
   • 01.03.03 Galloway
   • 01.03.04 Hereford
   • 01.03.05 Highland - skotský náhorní skot
   • 01.03.06 Charolais
   • 01.03.07 Limousine
   • 01.03.08 Masný simentál
   • 01.03.09 Piemontese
   • 01.03.10 Blonde d´Aquitaine
   • 01.03.11 Gasconne
   • 01.03.12 Salers
   • 01.03.99 Masný skot jiný
  • 01.04 Málopočetná plemena skotu
 • 02 Prasata
  • 02.01 Plemenní kanci
  • 02.02 Plemenné prasnice
  • 02.03 Plemenné prasničky
 • 03 Ovce a kozy
  • 03.01 Plemenní berani
  • 03.02 Plemenné bahnice
  • 03.03 Plemenná jehňata
  • 03.04 Kozy
 • 04 Koně
  • 04.01 Primitivní plemena
  • 04.02 Poníci
  • 04.03 Chladnokrevníci
  • 04.04 Teplokrevníci
  • 04.05 Kříženci
  • 04.99 Ostatní
 • 05 Drobné zvířectvo
  • 05.01 Drůbež
  • 05.02 Králíci
  • 05.99 Drobné zvířectvo jiné
 • 06 Pštrosi
 • 07 Včely
  • 07.01 Včelařské potřeby
  • 07.02 Včelí produkty
 • 08 Ostatní chovná i lovná zvěř
 • 09 Stroje a zařízení pro přípravu krmiv
  • 09.01 Stroje a zařízení pro zpracování okopanin
  • 09.02 Stroje a zařízení pro zpracování stébelnatých materiálů
  • 09.03 Stroje a zařízení pro zpracování zrnin
  • 09.04 Stroje a zařízení pro dávkování, míchání a granulování krmiv
  • 09.05 Zařízení a příslušenství pro přípravu a zpracování siláže
  • 09.99 Stroje na přípravu krmiv jiné
 • 10 Stroje a zařízení pro chov hospodářských zvířat
  • 10.01 Stroje a zařízení pro přípravu a práci s podestýlkou
  • 10.02 Stroje a zařízení pro dávkování a zakládání krmiv pro skot
  • 10.03 Stroje a zařízení pro dávkování a zakládání krmiv pro prasata
  • 10.04 Napáječky
  • 10.05 Stroje a zařízení pro chov drůbeže
  • 10.06 Stroje a zařízení pro chov ryb
  • 10.07 Stroje a zařízení pro chov ostatních zvířat
  • 10.08 Stroje a zařízení pro odkliz a zpracování chlévské mrvy a tekutých výkalů
  • 10.09 Stroje a zařízení pro dojení a chlazení mléka
  • 10.10 Větrání, vytápění, úprava klimatu a zoohygiena stájových objektů
  • 10.11 Stroje a zařízení pro základní zpracování živočišných produktů
  • 10.12 Speciální stavební prvky pro výstavbu stájí a jiných zemědělských objektů
  • 10.13 Potřeby pro farmáře (ušní známky, odchytová technika, elektrické ohradníky)
  • 10.99 Stroje a zařízení pro chov hospodářských zvířat jiné
 • 11 Potřeby pro chovatele koní a jezdce
  • 11.01 Krmiva a minerální doplňky pro koně
  • 11.02 Veterinární přípravky pro koně
  • 11.03 Vybavení pro ošetřování koní, podkovářství
  • 11.04 Vybavení pro jezdecký sport a western
  • 11.05 Výstavba a vybavení stájí, ohrad a arén
  • 11.06 Vozidla a příslušenství na přepravu koní
  • 11.07 Oděvy a doplňky pro sportovní a rekreační ježdění
  • 11.08 Hipologické chovatelské a sportovní organizace
  • 11.09 Tréninková centra, agroturistika, vzdělávání a služby
  • 11.99 Potřeby pro chovatele koní a jezdce - ostatní
 • 12 Krmiva, dietetika
  • 12.01 Objemová krmiva a krmné směsi
  • 12.02 Jadrná krmiva a krmné směsi
  • 12.03 Živočišná krmiva a krmné směsi
  • 12.04 Kompletní krmiva
  • 12.05 Minerální, vitaminové a energetické doplňky
  • 12.06 Léčebná a dietetická krmiva a krmné směsi
  • 12.99 Krmiva a dietetika jiná
 • 13 Genetika, veterinární technika a léčebné přípravky
  • 13.01 Inseminační a reprodukční technika
  • 13.02 Služby pro inseminaci a enbryotransfer
  • 13.03 Veterinární přístroje a zařízení
  • 13.04 Veterinární laboratorní technika
  • 13.05 Farmaceutické přípravky
  • 13.06 Biopreparáty
  • 13.07 Diagnostické a léčebné přípravky jiné
  • 13.99 Ostatní
 • 14 Přístroje a pomůcky pro zoohygienu a sanitaci
  • 14.01 Dezinfekce, dezinsekce, deratizace
  • 14.02 Prostředky biologického boje proti škůdcům
  • 14.03 Zařízení a pomůcky pro mikroklimatologii
  • 14.04 Zařízení a pomůcky pro biotechnologická měření
  • 14.05 Zařízení a prostředky asanace prostředí
  • 14.06 Likvidace a zpracování odpadu
  • 14.99 Přístroje a pomůcky pro zoohygienu a sanitaci jiné
 • 15 Traktory
  • 15.01 Kolové traktory
  • 15.02 Pásové traktory
  • 15.03 Speciální traktory
 • 16 Malá zemědělská mechanizace
  • 16.01 Jednoosé malotraktory
  • 16.02 Dvojosé malotraktory
  • 16.03 Nářadí k malotraktorům
  • 16.04 Ruční a nesené nářadí s motorickým pohonem
 • 17 Stroje dopravní a manipulační
  • 17.01 Nakladače
  • 17.02 Kontejnery
  • 17.03 Přívěsy a návěsy
  • 17.04 Účelové zemědělské nástavby k automobilům
  • 17.05 Dopravníky
  • 17.06 Zásobníky, cisterny a nádrže
  • 17.99 Stroje dopravní a manipulační jiné
 • 18 Zemědělské stavby
  • 18.01 Projektování zemědělských staveb
  • 18.02 Montované stavby
  • 18.03 Lehké přístřeškové stavby
  • 18.04 Stavebně technické prvky
  • 18.05 Rekonstrukce, modernizace, zateplování zemědělských staveb
  • 18.99 Zemědělské stavby jiné
 • 19 Stroje a zařízení dopravní a manipulační techniky
  • 19.01 Mobilní dopravní prostředky
  • 19.02 Speciální terénní vozidla
  • 19.03 Vozidlové nástavby pro přepravu zvířat
  • 19.04 Speciální mobilní a manipulační technika
  • 19.05 Přepravní kontejnery
  • 19.99 Stroje a zařízení dopravní a manipulační techniky jiné
 • 20 Zpracování zbytkové biomasy z chovů zvířat
  • 20.01 Stroje a zařízení pro výrobu tuhých biopaliv
  • 20.02 Stroje a zařízení pro výrobu tepla
  • 20.03 Stroje a zařízení pro výrobu bioplynu
  • 20.04 Stroje a zařízení pro energetickou transformaci bioplynu
  • 20.05 Poradenství v oblasti energetického využití biomasy
  • 20.06 Financování, podpora v oblasti využití biomasy
  • 20.07 Stroje a zařízení pro výrobu kompostu
  • 20.08 Stroje, zařízení a služby pro materiálové transformace
  • 20.09 Stroje, zařízení a služby pro energetické transformace jiné
  • 20.10 Poradenství v oblasti energetického využití biomasy
  • 20.11 Financování, podpora v oblasti využití biomasy
  • 20.99 Zpracování zbytkové biomasy z chovů zvířat jiné
 • 21 Služby
  • 21.01 Profesní organizace v chovatelství a veterinářství
  • 21.02 Školství a vzdělávání v oboru chovatelství a veterinářství
  • 21.03 Výzkumné ústavy a pracoviště v oboru veterinářství
  • 21.04 Svazy, asociace, státní správa
  • 21.05 Informatika a poradenství
  • 21.06 Odborná literatura
  • 21.07 Financování, pojištění
  • 21.99 Služby jiné

Základní údaje

Název:
Animal TECH 2019

Datum konání:
12. - 15. 5. 2019

Místo konání:
Brno - výstaviště

Pořadatel:
Veletrhy Brno, a.s.

Webové stránky:
https://www.bvv.cz/animal-tech/animal-tech-2019/