Základní údaje

Společenstvo dřevozpracujících podniků v České republice

Adresa:
Vančurova 7
586 01, Jihlava
Česká republika
IČO: 60045485
Telefon: +420-567308891
Umístění:PAV V / 141

Obory vystavovatele

Obor: 95.04 Asociace, svazy