Základní údaje

Společenstvo dřevozpracujících podniků v České republice

Address:
Vančurova 7
586 01, Jihlava
Czech Republic
ID.NO.: 60045485
Phone: +420-567308891
Location:PAV V / 141

Exhibitor's product categories

Product categorie: 95.04 Associations