Základní údaje

Heinrich Kuper GmbH & Co. KG

Adresa:
Heinrich Kuper-Strasse 10-15
33397, Rietberg
Německo
IČO:  
Telefon: +49-52449840
Umístění:PAV V / 088

Firma vystavuje na stánku:

Ing. Petr Glombica