Základní údaje

Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví

Adresa:
Zemědělská 3
613 00, Brno
Česká republika
IČO: 26574381
Telefon: +420-545134194
Umístění:PAV F / 001A, PAV F / 001

Profil

Úkolem Platformy je podpora aktivit a iniciativ organizací působících ve prospěch rozvoje lesnictví, dřevozpracujícího průmyslu a prodeje výrobků ze dřeva a na bázi dřeva v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit.